Hva er smerte?

Smerte er kroppens forsvarsmekanisme og skal hjelpe oss å unngå skade. Det er et varsel om vevsskade eller mulig vevsskade slik at vi kan trekke oss vekk fra eventuell fare. Vedvarende smerte over tid ( over 3 måneder) vil endre smertebanene og kroppen vil i noen tilfeller reagere fortere på smerte enn tidligere. Dette kalles sensibilisering og gjør at man kan oppleve smerte i et området selvom vevsskaden ikke lenger er tilstede.

Man skiller inn i akutt og langvarig smerte:

Akutt: Dette kan være akutte «låsninger» i rygg, plutselige nakkesmerter med hodepine og svimmelhet. Det kan også være smerter fra en akutt skade som overtråkk, muskelstrekk og brudd.

Langvarig smerte er smerte som har vart i mer enn 6 uker. Her er det viktig å få avdekket hvorfor plagene oppstod og hvordan man blir kvitt dem. Det er også viktig at pasienten får god informasjon og forståelse av dette. Videre er hjemme – øvelser og manuell behandling for å løse opp i spent muskulatur er en god kombinasjon.

Smerte kan komme fra forskjellige strukturer i kroppen, men det er viktig å vite at ting henger sammen og påvirker hverandre. Opplever du noen av punktene under kan det være lurt å ta kontakt for å gjøre noe med plagene dine!

  • Har du hatt langvarige smerter som påvirker deg i hverdagen?

  • Har du hatt en akutt skade?

  • Har du en plage som forverres ved arbeid eller aktivitet?

  • Må du ta smertestillende for å få sove eller kunne gå på jobb?

  • Har du smerter, men er usikker på hvor det kommer fra og hvorfor?

Hva kan det være?

Muskelknuter og triggerpunkter kan oppstå i en muskel hvor det har vært spenning over tid. Det vil da bli mindre sirkulasjon til vevet, muskelen får mindre oksygen, det vil hope seg opp med Co2 og avfallstoffer ( melkesyre). Da kan det danne seg smertefulle triggerpunkt. Massasje, tøyning, dry deedling, sirkulasjonsfremmende øvelser kan ha god effekt på dette. I tillegg vil en holdningsanalyse og informasjon om hvordan man står/ sitter kunne være med å lette på spenninger.

Et triggerpunkt i for eksempel sete kan gi strålende smerter opp til korsryggen samt ned i bena. Dette kan ligne på nevrologiske smerter, mest kjent er kanskje isjas- smerter, og kan være skremmende for noen. En fysikalsk undersøkelse vil kunne avdekke om dette kommer fra muskulaturen og behandling av triggerpunktene kan lette på smertene.

Smerter som kommer av at nervefibrene enten er skadet eller ligger i klem. Dette kan oppleves som er strålende smerte fra et området til et annet.

Nervefibre og nervebanene kan også forandre seg slik at man opplever smerte.

Om en muskel og sene blir utsatt for stor belastning over tid,  eller det blir en plutselig økning i belastningen som den ikke er vant med kan vevet bli irritert. Det kan komme små avrivninger i senevevet som etterhvert kan føre til en irritasjonstilstand og det kan oppstå spenningsknuter i muskelvevet som igjen er med på å øke irritasjonen rundt senevevet.

Vi er opptatt av at du skal føler deg godt ivaretatt hos oss! Vi setter av god tid til undersøkelse og behandling slik at effekten av behandlingen blir god og langvarig.

Kontakt oss

Ta kontakt i dag om du har spørsmål vedrørende dine plager og vi vil svare deg så godt vi kan!

Timebestillinger kan gjøres via mail, telefon eller via vårt online booking- system.

Velkommen!

RING
SEND MAIL