Skulderplager

Ved skulderplager er det viktig å kartlegge om plagene kommer fra muskulaturen eller om det komme fra slimpose, sene eller leddkapsel. Skulderplagene kan være diffuse og det er viktig å gjøre en god undersøkelse for å finne ut hvor smertene virkelig stammer fra.

Om du kjenner deg igjen på noen av punktene under kan det være lurt å bestille en time for vurdering og behandling for å lette plagene dine: