Skulderplager

Ved skulderplager er det viktig å kartlegge om plagene kommer fra muskulaturen eller om det komme fra slimpose, sene eller leddkapsel. Skulderplagene kan være diffuse og det er viktig å gjøre en god undersøkelse for å finne ut hvor smertene virkelig stammer fra.

Om du kjenner deg igjen på noen av punktene under kan det være lurt å bestille en time for vurdering og behandling for å lette plagene dine:

  • Vondt i skulderen slik at det hindrer deg i dagligdagse gjøremål?

  • Smerter i skulder ved trening/ aktivitet?

  • Smerter i skulder ved statisk arbeid eller hardt fysisk arbeid?

  • Smerter i skulder som også gir nakkeplager?

  • Smerter i skulderen i hvile?

Hva kan det være?

De vanligste senene å få betennelse i er supraspinatus, infraspinatus, subscapularis og biceps-senen. Dette er ikke en betennelse forårsaket av et virus eller bakterie, men en irritasjon i senen vanligvis grunnet en overbelastning.

Symptomer: Smerter i skulderen, ofte økte smerter ved visse bevegelser og aktiviteter er vanlige symptomer.

Hvem får det: Alle kan få dette. Uttrykket; «for mye, for fort» passer bra ved senebetennelser og beskriver at en irritasjon i en sene kan komme om senen plutselig må tåle mye mer belastning enn det den er vant med.

Behandling: Her er det viktig at senen får hvile. Om du har arbeid hvor du må belaste armen mye er det kanskje nødvendig med en sykemelding i en periode. En fysioterapeut kan vise deg tøynings- øvelser og skånsomme styrkeøvelser og det kan være gunstig å få løst opp i  spent muskulatur i området. Kinesiotape kan gi skulderen din støtte og hjelpe med å sette i gang kroppens egne tilhelningsprosesser.

Impingement er irriterte sener og slimpose i skulderleddet. Ved langvarige plager kan det oppstå forkalkninger som igjen kan gi dårlige plassforhold for strukturene.

Symptomer: Smerter i skulderen som forverres ved bruk av armen. Nedsatt bevegelighet i skulderen og smerter om natten er også vanlig.

Hvem får det: Alle kan få dette, men man er mer utsatt om man har hatt ensidig og gjentagende arbeid med armen over skulderhøyde. Har man fått en skade og/ eller har nedsatt stabilitet i muskulaturen rundt skulderen er man også mer utsatt for å få disse plagene.

Behandling: Her er det viktig å få gjort en fysikalsk undersøkelse for å vurdere hvor plagene kommer fra og tilrettelegge en behandlingsplan for å forhindre at plagene forverre seg! Hvile, smertestillende, kuldebehandling, øvelser, bløtvevsbehandling og kinesiotape er noen av tiltakene som kan hjelpe. Der kan også være viktig å se på kropps- holdningen og eventuelt korrigere den for å lette på irriterte strukturer.

Symptomer: Symptomene er økende smerter og nedsatt bevegelighet i skulderen. Den første bevegelsen som blir vanskelig er å rotere skulderen/ overarmen utover, deretter å løfte armen ut til siden og å rotere armen innover. Påkledning, vaske håret og å hente noe fra en høy hylle er eksempler på aktiviteter som blir smertefullt. Nattesmerter og smerter når man ligger på den vonde siden er også vanlig.

Hvem får det: Det oppstår vanligst i alderen 40 – 70 år og er noe vanligere hos kvinner enn hos menn. Forekomsten på frossen skulder er på ca 2 %.

Behandling: Det er 3 faser skulderen må gjennom når det har oppstått et kapsulitt:

Fase 1: Økende smerte og stivhet. Helt i begynnelsen av fase 1 kan man ha god effekt av å injisere kortison direkte inn i leddspalten. Dette må gjøres ved hjelp av ultralyd for å være sikker på hvor man treffer.  Fysioterapi tidlig i første fase kan være gunstig for å hindre videre utvikling!

Fase 2: Stivheten stabliserer seg og  den mest intense smerten avtar.  Skulderen forblir stiv og denne perioden kan være frustrerende fordi man blir så hemmet av nedsatt bevegelighet i skulderen og man ikke kan gjøre noe annet enn å vente til fasen går over. Andre plager som smerter i nakke/ rygg samt smerter i motsatt side arm kan oppstå grunnet at man må kompensere for nedsatt funksjon av skulderen. Det er ikke hensiktsmessig å behandle direkte på skulderen i denne fasen, men man kan behandle nakken/ rygg/ motsatt side skulder om det blir behov.

Fase 3: Opptinings- fasen: Her vil bevegeligheten gradvis komme tilbake og smertene er mindre plagsomme. Men fasen kan være lang og normaliseringen av leddkapselen tar tid. I denne fasen er det lurt å komme sakte i gang med øvelser og behandling for å løse opp i muskulaturen rundt leddet. Styrke og stabiliserende øvelser blir viktig etter hvert.

Labrum er bruskvev i skulderleddet og er med på å stabilisere skulderen. Den kan også kalles for skulderens «menisk». Det kan oppstå små rifter i brusken og det kan bli fullstendige avrivninger av senefester til labrumen. Man skiller mellom øvre, nedre, bakre og fremre labrumskader, hvor fremre skader er mest vanlig.

Symptomer:  Symptomer kan være dype smerter » inne» i skulder, spesielt i øvre del. Klikking i leddet og følelsen av skulderen er slarkete er også vanlig. Det er flere kliniske tester en fysioterapeut kan gjøre for å avdekke en labrumskade. MR- bilde tatt med kontrastvæske kan bekrefte de kliniske testene.

Hvem får det: Ved traumatiske skader av skulderen, som for eksempel ved fall på skulderen eller fall hvor skulderen kommer ut av ledd, er labrumskade den mest vanlige skaden. Det kan også oppstå ved overbelastning under styrketrening. Ved nedsatt stabilitet i skulderen og overtrening av biceps-senen kan man bli mer utsatt for denne type skade.

Behandling: Det er viktig å unngå at skulderleddet stivner til! Øvelser og fysikalsk behandling kan her være nyttig. Etter hvert blir fokuset å trene opp styrken og stabiliteten til muskulaturen rundt leddet. Operasjon kan være nødvendig om man ikke kommer i mål med trening.

Triggerpunkter/ muskelknuter rundt skulderen kan gi store plager og smerter i området samt opp til nakken og ned i armen. Dette kan komme av blant annet for kort eller svak muskulatur eller stillesittende arbeid som for eksempel kontor-arbeid. Her må fysioterapeuten undersøke skulder, nakke og ha et ekstra fokus på kroppsholdningen. Behandlingen kan bestå av egen-øvelser, veiledning ved trening, bløtvevsbehandling av triggerpunktene og kinesiotape. Bevisstgjøring av sitte- og arbeidsstilling, rådgivning og fokus på holdnings – korrigering kan også være gunstig.

Kontakt oss

Ta kontakt i dag om du har spørsmål vedrørende dine plager og vi vil svare deg så godt vi kan!

Timebestillinger kan gjøres via mail, telefon eller via vårt online booking- system.

Velkommen!

RING