Kne og legg

Veldig mange av oss vil en eller flere ganger oppleve smerter i knær eller legger. Ofte kan det sees i sammenheng med økt belastning/ aktivitet i en periode og man kan bli bedre ved å avlaste en stund. Videre er det viktig å ta tak i smertene om de ikke blir bedre før det blir langvarige plager!

Om du kjenner deg igjen på noen av punktene under kan det være lurt å bestille en time for vurdering og behandling for å lette plagene dine:

 • Brennende smerter i leggen som forverres ved aktivitet?

 • Akutte eller langvarige smerter inn i kneet?

 • Smerter på utsiden av kne som forverres ved løping?

 • Smerter på nedsiden av kneskålen?

 • Låsninger i kne?

 • Smerter i knehasen?

Hva kan det være?

Hva er det?

Benhinnebetennelse i leggen skyldes overbelastning av muskel og senefeste på innsiden av nedre 2/3 del av skinnbenet. I leggen har vi to bein, mange muskler og en stram benhinne rundt som kan gjøre at det trangt og nedsatt sirkulasjon i området.

Hvem kan få det?

Benhinnebetennelse er en belastningsskade som ofte rammer idrettsutøvere. For mye aktivitet og intense treningsperioder med lite restutisjon gjør idrettsutøvere spesielt utsatt. Tilstanden er spesielt hyppig blant løpere, hoppere og i hall idretter. Langrenn og skøyteløpere er også utsatt.

Symptomer? Typiske symptomer er smerter på forside innside eller utside legg under eller etter trening. I starten er det murrende smerter og ubehag etter intense treninger og etter hvert blir toleranse for belastning mindre, og det kan etter hvert bli hvilesmerter som forverres med minimale belastninger.

Behandling

 • Formålet er å dempe betennelsen og lindre de akutte plagene.
 • For en periode kan det være lurt å trappe ned på spesielt løpetrening og
  trene avlastende med for eks. sykling og svømming.
 • Behandling består av løse opp i legg gjennom trigger punkt behandling, tøying og bruke kulde
  etter aktivitet.
 • Det kan være lurt å få sjekket fotbuen og om såler er nødvendig.

Hva er det?

Betennelse i akillis senen er en irritasjon av den store senen på baksiden av leggen. Dette er senen som vi kan se og kjenne som en tykk streng i hælen. Det er viktig å påpeke at dette ikke er en reel ( bakteriell)  betennelse, men en irretasjons- tilstand som har oppstått grunnet gjentakende små rifter i senen. Betennelsesdempende vil derfor ha lite effekt på denne type plager.

Hvem kan få det?

Tilstanden ses oftest hos idrettsfolk, middelaldrene mosjonister og eldre mennesker.

Symptomer?

Hovudsymptomet er oftes hælsmerter/ leggsmerter i varierende grad. Smertene kommer ved belastning for eksempel gange eller løping. Det vil gjerne avta noe under aktiviteten, for å så forverres etterpå. Stivhet i akilles-senen vedvarer i timer til dager etter treningsøkt.

Behandling

 • Ved betennelse av akilles- senen kan tøying av leggmuskulatur, massasje, nålebehandling, alternativ trening, såler og eventuelt bruk av betennelse dempende medisiner være effektivt.
 • Nytten av betennelse dempende medisiner er tvilsom ved langvarige plager, og bør kun nyttes i akutte tilfeller. Innsprøyting av kortisonsprøyter brukes vanligvis ikke, men enkelte eksperter mener det kan ha en effekt.
 • Ved injeksjon av kortison er det en risiko for at senen svekkes og dette kan øke risikoen for avrivning av senen. Derfor anbefaler vi alltid å prøve annen type behandling før man vurdere kortison.

Hva er det?

Den store knestrekker muskulaturen på fremsiden av låret er festet i øvre kant på kneskålen ved hjelp av en sterk sene. Deretter fortsetter senen fra nedre kant av kne skålen og fester seg på fremside leggben. Når denne senen blir overbelastet kan det bli små rifter i senen som skaper en betennelse/ irritasjon.

Hvem får det?

Idretter forbundet med hopping og løping (basket, fotball, volleyball, turner) er spesielt utsatt.

Symptomer?

Smerter lokalisert både over og under kneskålen. Plagene kan komme gradvis, men blir forverret med aktivitet.

Behandling

 • I tidlig fase og akutt fase er behandling hvile, uttøyning og hyppige nedkjøling med bruk av is.
 • Når smerten begynner å dempe seg kan det være viktig med øvelser for å bygge opp igjen kneet til å tåle den belastningen.

Hva er det?

Runners kne beskriver ikke en konkret skade men er kun et samlebegrep som beskriver en rekke vanlige symptomer som oppstår i kneet som følge av repetativ belastning.

Hvem får det?

Langdistanse løpere, ivrige joggere, og sykelister.

Symptomer?

Snikende smerte på utside lår, som forsterkes ved aktivitet. Høy spenning i iliotibial struktur på utside lår og det er ofte ømt å bli trykket her.

Behandling

 • Trappe ned på løping eller aktivitet som irritere kneet.
 • Velge aktivitet som er lite belastende for kne som svømming en periode.
 • Oppfølging hos en fysioterapeut eller kiropraktor kan hjelpe for å slippe opp i spenninger, og deretter veilede innen øvelser.
 • Forebyggende og styrkende øvelser av lår og sete muskulatur kan være med på å forebygge nye skader.

Hva er det?

Osgood-Schlatters sykdom er en betennelse i feste for den store lår muskulaturen på forsiden av skinnbeinet like nedenfor kneet. Dette er en betennelse i brusk, ben og sene der den store patella senen fester seg. Dette kan føre til at det danner seg en øm kul i beinet, med smerter som øker ved belastning.

Hvem får det?

Schlatters forekommer først og fremst blant barn og ungdommer i alderen 11-14 år, og oftes blant idrettsaktive. Gutter rammes 3 ganger hyppigere enn jenter.

Symptomer?

Typiske symptomer er smerter i øvre del av skinnbeinet i forbindelse med aktivitet.

Behandling

 • Schlatters er en godartet tilstand som ofte går over av seg selv, men det kan være lurt å justere trening og aktivitets nivå etter smertene. Her kan en fysioterapeut eller kiropraktor veilede med øvelser.

Hva er det?

Menisk er to bruskputer som finnes i hvert kneledd. Desse putene sine funksjon er å være støt –absorberende, fordele leddvæske slik at leddet kan beveges med minst mulig motstand og være med på å stabilisere kneet. En menisk skade er når det skjer rifter eller brudd i menisken. Den innerse menisken er mer hyppig skadet enn den ytterste.

Som støtte i og rundt kneet finnes det sterke leddbånd. Disse kan bli utsatt og skadet ved vridninger i kne.

Hvem får det?

Akutte menisk/leddbånd skader skjer som oftes hos idrettsfolk, og spesielt i kontakt idretter (håndball og fotball) med vridning i en posisjon med bøyd kne. Menisk skader kan også utvikles gradvis som en del av artrose (slitasje) i kneet.

Symptomer?

Sterke, stikkende smerter i kneet, ofte lokalisert til ledddplaten på innsiden av kneet. Smerte kan komme og gå, en forverres som regel ved fysisk aktivitet. Mange opplever en forverring av smerter ved rotasjoner i kneleddet som for eks snu seg i sengen eller ved å gå trapper.

Behandling

Akutt behandling utføres etter RICE prinsippet:

 • R- Rest- stop aktivitet
 • I – Ice. Legg på is/kuldepakning.
 • C- Compression. Legg på kompresjon.
 • E- Elevation. Hev kneet over hjertehøyde dersom mulig.

Oppsøk lege, fysioterapeut, kiropraktor for vurdering av menisk/leddbånd skaden i kneet. Det blir vurdert om det er nødvendig med bildediagnostikk som MR. Ved akutte skader i forbindelse med idrett eller ulykker tas avgjørelser i det enkelte tilfellet om operasjon er nødvendig.

Ved menisk plager som ikke skyldes traume eller akutte skader er det nå god dokumentasjon for at kirurgi (kikkhull) ikke fører til bedre resultat enn vanlig opptrening. Trening er av betydning for å styrke muskulaturen rundt kneet.

Hva er det?

Baker cyste er en utposning av kneets leddhule i knehasen på baksiden av kneet. Utposningen skjer ofte på grunn av økt produksjon av leddvæske i kne- leddet for eksempel etter skade eller betennelse. Det forhøyde trykket får leddkapselen til å buke ut og gi etter i et område baktil. De vanligste underliggende tilstandene som medfører overproduksjon av leddvæske er skader som for eksempel menisk og leddbetennelse.

Hvem får det?

Tilstanden skjer hyppigst hos voksne, og forekomsten øker med alderen.

Symptomer?

Trykk i bakside kne. Av og til kan cysten være så stor at man kan kjenne hevelsen og det strammer i knehasen. Cysten kan sprekke og gi plutselige smerter nedover legg.

Behandling

 • Hos voksne rettes behandlingen mot den underliggende årsaken (betennelse, artorose) til cysten.
 • Dersom det er økt leddvæske i kneleddet ”vann i kneet”, vil det være gunstig også for baker cyste å tappe leddvæske.

Kontakt oss

Ta kontakt i dag om du har spørsmål vedrørende dine plager og vi vil svare deg så godt vi kan!

Timebestillinger kan gjøres via mail, telefon eller via vårt online booking- system.

Velkommen!

RING
SEND MAIL

Vi er opptatt av at du skal føler deg godt ivaretatt hos oss! Vi setter av god tid til undersøkelse og behandling slik at effekten av behandlingen blir god og langvarig.