Bekken, hofte og lår

Plager i bekken, hofte og lår må alltid sees i sammenheng med ryggen. Plagene kan være sammensatt av flere årsaker og det er viktig med en god undersøkelse for å få kartlagt om plagene kommer fra muskulaturen, sener, leddbrusk osv.  På en annen side finnes det mange gode øvelse man kan gjør selv for å lindre plager i disse områdene!

Om du kjenner deg igjen på noen av punktene under kan det være lurt å bestille en time for vurdering og behandling for å lette plagene dine:

  • Smerter i rygg/ bekken i forbindelse med graviditet?

  • Smerter og stivhet i hoften ved gange og aktivitet?

  • Låsninger og stikkninger i hoften når du for eksempel skal ut/ inn av en lav bil?

  • Smerter på utsiden av lår og hofte som forverres om du sitter med bena i kryss?

  • Smerter i sete/ hofte som også kan stråle nedover mot lår og legg?

Hva kan det være?

Hva er det?

Hofteartrose er slitasje på leddbrusken i hoften. Når leddbrusken slites ned, kan man oppleve smerter og stivhet i og rundt hoften.

Symptomer: 

Det er vanlig med innskrenket bevegelighet og redusert muskelstyrke. Mange merker at gangmønsteret blir annerledes, at en ofte får en haltende gange. Det er vanlig at smertene er verst om morgenen, og at det går seg til utover dagen. Smertene kan også øke på i etterkant av aktivitet.

Hvem får det?

Hofteartrose er vanligst hos godt voksne og eldre. Men det kan også oppstå som følge av overvekt, tidligere brudd eller ved medfødte hofteproblemer. En ser også at enkelte yrkesgrupper  kan være mer utsatt.

Behandling

Forskning viser at trening har positiv effekt på hofteslitasje i form av smertelette og økt funksjon. Brusken kan i en liten grad bygge seg opp igjen, men leddet trenger smørning i form av bevegelse og øvelser.  Å lage et treningsprogram bør prioriteres. Ofte kan det være behov for å løse opp i stiv og stram muskulatur rundt hofteleddet.

Hva er det?

I bekken, lyske og hofteregionen finnes flere slimposer. I disse kan det oppstå betennelse. Slimposebetennelse kan oppstå på grunn av en mekanisk irritasjon, eller ved traumer som for eksempel fall direkte på hoften.

Symptomer?

Symptomer er ofte smerter og eventuell hevelse. I enkelte tilfeller kan man også få utstrålende smerter nedover låret.

Behandling:

Behandling tar utgangspunkt i årsaken til problemet, og vil derfor variere. I noen tilfeller må man avlaste området en periode, og drive alternative treningsøvelser. Det kan være behov for å korrigere holdning eller se på teknikk ved trening. Tøyning, bløtvevsbehandling og triggerpunktbehandling med nåler blir også brukt i tillegg til taping med kinesiologitape.

Bekkenløsning er en normal fysiologisk tilstand hos alle gravide. Ved graviditet skilles det ut hormoner som fører til at leddbånd i bekkenet blir løsere. Rundt 50% av alle gravide opplever plager i rygg og bekken. Noen så store plager at de ikke fungerer i hverdagen.

Behandling

Forskning viser at individuelt tilpasset behandling hos fysioterapeut fører til reduserte smerter og mindre sykemeldinger. En fysioterapeut kan gi behandling med ulike metoder og teknikker: informasjon, hensiktsmessig kroppsbruk, øvelser/trening, massasje, avspenning, mobilisering og tøyning.

Hva er det?

«Menisken» i hoften kalles for labrum acetabulare og består av fiberbrusk. Ved kraftige bevegelser eller traumer som medfører subluksasjon, kan menisken rives i stykker.

Symptomer?

Ved skade på labrum vil en oppleve plutselige, stikkende smerter i hoften ved bevegelser, ledsaget av et klikk og følelsen av låsning.

Behandling

Det er viktig å opprettholde bevegelsen i hofteleddet og man bør derfor bevege og tøye innenfor smertegrensen. Opptrening av muskulaturen i området kan gi en bedring i plagene men i flere tilfeller krever labrumskader operativ behandling. Dette for å forhindre vedvarende instabilitet i leddet. Operasjonen skjer gjennom kikkehullsoperasjoner. I etterkant av operasjonen vil fysioterapi være nødvendig for å oppnå normal funksjon i leddet.

Symptomer?

Strekkskader kan skje i alle muskler. De mest vanlige strekkskadene er lyskestrekk (innsiden av låret) og «lårhøne» ( ved slag mot fremsiden av låret) i tillegg til bakside lår. Skaden skjer ved kraftig overbelastning av en muskel eller muskelgruppe. En del av muskulaturen blir avrevet. Symptomene er plutselige, kraftige smerter i området, ledsaget av hevelse. Man vil etter hvert kunne se blødninger i huden og i noen tilfeller «kuler» i muskulaturen.

Hvem får det?

Oftest idrettsutøvere eller de som trener mye. En ser at de som driver med lagidrett er spesielt utsatt for denne type skade. Om man har mye spenninger og triggerpunkter i muskulaturen er sjansen større for at det kan oppstå en strekkskade.

Behandling

I Akuttfasen gjelder PRICE prinsippet. (Protection- Rest- Ice- Compression- Elevation). Etter akuttfasen skal en forsiktig begynne å trene seg opp igjen. Det er veldig viktig med riktig progresjon i opptreningen. Ved for rask rehabilitering har tilstanden tendens til å gå over en kronisk tilstand. En fysioterapeut vil kunne hjelpe til med dette.

Symptomer:

Ved for stramme eller svake muskler kan man oppleve smerter, stivhet, utstrålende smerter eller enkelte ganger kraftsvikt i en muskel eller muskelgruppe. Triggerpunkter i muskulaturenkan stråle utover og gi refererte smerter til et annet område. I tillegg kan muskulaturen føre til nerveinneklemming eller dysfunksjon i ett ledd. Smertebildet er ofte diffust.

Hvem får det?

De aller fleste av oss opplever at muskulaturen til tider kan være stiv og stram. De som aldri tøyer ut eller konsekvent kun trener èn muskelgruppe, kan få problemer over tid. I enkelte jobber er man også utsatt for denne typen problem. Spesielt der tunge løft og vridninger er en stor del av arbeidsoppgavene. Da kan kroppen være lite forberedt på det arbeidet som venter.

Behandling

Løse opp i stram muskulatur, tøyninger for vedvarende effekt. Treningsprogram med fokus på den muskulaturen som har «blitt glemt». Kartlegge og styrke opp svak muskulatur.

Symptomer

Bekkenlåsning indikerer at bekkenleddene (iliosakralleddene) har en dysfunksjon/nedsatt bevegelse. Dette resulterer i smerter og muskelspenninger i rygg, bekken, sete, lyske og lår. Tilstanden forverres ved vridninger og tunge løft.

Hvem får det?

Alle kan få bekkenlåsning. Årsaken til tilstanden kan være feilbelastning over tid, inaktivitet, stress eller overvekt. I flere tilfeller opplever gravide bekkenLÅSNING i stedet for bekkenLØSNING, og symptomene kan være ganske like. Derfor er det viktig å få undersøkt bekkenet hos en fysioterapeut slik at man kan legge opp en riktig behandlingsplan.

Behandling

Mobilisering/manipulasjonsbehandling, triggerpunktbehandling- og tøyninger av muskulatur gir ofte rask lindring av plagene.

Hva kan du gjøre selv?

Bevege deg så naturlig som mulig for å hindre at du stivner til. Unngå bevegelser/øvelser som provoserer smertene, men prøv å bevege på bekkenet når du går og beveger deg. Finn en balanse mellom å stå, sitte og være i bevegelse. I akuttfasen kan smertestillende eller betennelsesdempen