Hva er forskjellen er en kiropraktor, manuell-terapeut, naprapat, muskelterapeut og osteopat?

Det er ganske stor forskjell på disse, men for det fleste kan det være vanskelig å se ulikhetene.
Vi har alle teknikker som ligner på hverandre, men den største forskjellen ligger i utdanning og autorisasjon.
Som autorisert helsepersonell er man bundet helsepersonelloven som krever faglig forsvarlighet. Går man til en terapeut som er autorisert helsepersonell vil man som pasienter ha alle rettighetene ift pasientskadeloven. Det vil man ikke ha hos andre terapeuter.
  • En naprapat har en 4-årig utdannelse og er ikke offentlig autorisert i Norge.

  • En muskelterapeut har ingen utdannelse, men kursing innen massasje og muskelterapi.

  • Osteopater har en 4-årig utdannelse og har pr i dag ingen offentlig autorisasjon i Norge.

  • En fysioterapeut har en 4- årig utdannelse og er offentlig autorisert i Norge

  • En manuellterapeut er en autorisert fysioterapeut med 2-åring videreutdannelse innen for manuellterapi.

  • En offentlig godkjent kiropraktor utdannelse er 6-årig og gjennomføres ved et godkjent universitet.

Vi er opptatt av at du skal føler deg godt ivaretatt hos oss! Vi setter av god tid til undersøkelse og behandling slik at effekten av behandlingen blir god og langvarig.