Psykomotorisk fysioterapi

Cathrine studerer for å ta en master i psykomotorisk fysioterapi. Under utdanningen kan hun ta inn pasienter til behandling. Videre følger litt informasjon om hva slik behandling går ut på.

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp. Pust og spenningstilstandene i muskulaturen endrer seg i takt med hvordan vi har det med oss selv. Om vi går med spenninger over tid kan det gi smerter i kroppen. I psykomotorisk behandling ser vi sammenheng med hvordan vedvarende belastninger, stress, traumer og livet generelt kan virke inn på vår kropp og hvordan vi har det.

Når vi har gjort en grundig undersøkelse bygger behandlingen videre på funnene fra undersøkelsen. Sentrale behandlingsmetoder er massasje, berøring og bevegelse, enkle øvelser for å styrke svak muskulatur, øvelser som bidrar til nye erfaringer og kan bringe fram følelser, minner og nye refleksjoner.

Bearbeiding av vanskelige følelser er en viktig del av behandlingen og er noe det brukes mye tid på. Det vil under hele timen oppfordres til samtale og refleksjon.

Hvem kan ha nytte av psykomotorisk behandling?

 • Barn, unge og voksne

 • Om du er plaget med langvarige muskelsmerter?

 • Om du er plaget av anspenthet?

 • Om du har plager relatert til pust?

 • Om du har angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer eller andre tretthetstilstander?

Hva består en time av?

Vi setter alltid av god tid, og bruker 60 minutter hver time. De første gangene du kommer til behandling vil vi bruke god tid på samtale og undersøkelse. Vi prøver å finne sammenhenger med det livet du har levd og de plagene du har i dag. Videre starter den kroppslige undersøkelsen, der vi blant annet ser på;

 • Holdning

 • Muskulatur

 • Bevegelsesmåte

 • Pustemønster

 • Balanse

 • Avspenningsevne

 • Kroppskontakt og fortrolighet til egen kropp

Vanlige spørsmål:

Du trenger ikke henvisning fra lege for å komme til behandling. Om du har en lang sykehistorie kan det likevel være greit å få legen til å skrive en henvisning/notat slik at jeg blir informert om dette før behandlingen starter

Så lenge jeg er under utdanning har jeg de samme kostnadene som en fysioterapeut med driftstilskudd. Første behandlingen betaler du 335 kr. De påfølgende gangene er prisen 279 kr. Når du kommer opp til egenandelstak på 2025 kr får du gratis fysioterapi videre ut året.

Time til psykomotorisk fysioterapi kan ikke bookes via vår hjemmeside. Dette på grunn av venteliste. Om du ønsker behandling må du derfor ta direkte kontakt med Cathrine. Du vil bli satt på venteliste og deretter kontaktet når det er tid for oppstart av behandling.

Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi har laget en fin informasjonsfilm om hva psykomotorisk fysioterapi er. Se gjerne den for å få en bedre forståelse om denne behandlingen. Følg linken under:

Psykomotorisk fysioterapi