Psykomotorisk fysioterapi

Cathrine studerer for å ta en master i psykomotorisk fysioterapi. Under utdanningen kan hun ta inn pasienter til behandling. Videre følger litt informasjon om hva slik behandling går ut på.

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp. Pust og spenningstilstandene i muskulaturen endrer seg i takt med hvordan vi har det med oss selv. Om vi går med spenninger over tid kan det gi smerter i kroppen. I psykomotorisk behandling ser vi sammenheng med hvordan vedvarende belastninger, stress, traumer og livet generelt kan virke inn på vår kropp og hvordan vi har det.

Når vi har gjort en grundig undersøkelse bygger behandlingen videre på funnene fra undersøkelsen. Sentrale behandlingsmetoder er massasje, berøring og bevegelse, enkle øvelser for å styrke svak muskulatur, øvelser som bidrar til nye erfaringer og kan bringe fram følelser, minner og nye refleksjoner.

Bearbeiding av vanskelige følelser er en viktig del av behandlingen og er noe det brukes mye tid på. Det vil under hele timen oppfordres til samtale og refleksjon.

Hvem kan ha nytte av psykomotorisk behandling?