Fysioterapeut Synne Isaksen

Synne Isaksen jobber som fysioterapeut ved Nr1 Fysioterapi- klinikken. Hun har bachelor i fysioterapi fra Nederland ved Saxion University of Applied Science, samt et halvtårsstudie i Ernæring fra Oslo’s nye høyskole.  Hun har godkjent kurs innen IMS (nålebehandling), IASTM ( soft tissue mobilization), Kinesiotaping til sportsskader, Manipulasjonskurs for fysioterapeuter og grunnleggende treningslære for fysioterapeuter med fokus på Styrketrening og Utholdenhet.

Synne har et stort fokus på å se helheten i pasienten og har derfor et fokus på å kartlegge evt årsaker til at problemet har oppstått. Hun har stor interesse for trening og bruker dette aktivt i sine behandlinger for å både behandle en skade eller forbygge en evt skade/plage.  For henne er det viktig at pasienten blir møtt med forståelse og at de sammen bygger opp en individuell behandlingsplan. Målet hennes er å trygge, informere og å gjøre pasienten selvstendig.

Synne Isaksen

Fysioterapeut